Friday, December 11, 2015

Khoảng QT bình thường và bệnh lý trên điện tâm đồ

K hoảng QT thể hiện thời kỳ tâm thu điện học của thất và được đo từ khởi điểm sóng Q (hay sóng R nếu không có Q) tới điểm cuối sóng T . thumbnail 1 summary
 • K hoảng QT thể hiện thời kỳ tâm thu điện học của thất và được đo từ khởi điểm sóng Q (hay sóng R nếu không có Q) tới điểm cuối sóng T .

  Các tư thế điện học của tim trên điện tâm đồ

  Một trong những yếu tố quan trọng nhất gây những biến đổi về hình dạng và nhất là chiều hướng (âm hay dương) của các sóng điện tâm đồ là cá... thumbnail 1 summary
 • Một trong những yếu tố quan trọng nhất gây những biến đổi về hình dạng và nhất là chiều hướng (âm hay dương) của các sóng điện tâm đồ là cá...

  Điện tâm đồ (ECG hoặc EKG)

  Định nghĩa Điện tâm đồ được sử dụng để theo dõi trái tim. Mỗi nhịp đập của trái tim được kích hoạt bởi một xung điện tạo ra từ các tế bào... thumbnail 1 summary
 • Định nghĩa Điện tâm đồ được sử dụng để theo dõi trái tim. Mỗi nhịp đập của trái tim được kích hoạt bởi một xung điện tạo ra từ các tế bào...

  Các bước đọc điện tâm đồ

  Các bước phân tích Trước khi đọc điện tâm đồ, phải nắm vững tuổi, giới tính, chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân. Ngoài ra, còn nên biết th... thumbnail 1 summary
 • Các bước phân tích Trước khi đọc điện tâm đồ, phải nắm vững tuổi, giới tính, chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân. Ngoài ra, còn nên biết th...